Licencias para aplicacións de código libre: Explicación e Lista de licencias libres
Licencias para traballos libres criativos e artísticos: Creative Commons
Licencias para traballos científicos e educativos: Science Commons ou Science Commons (Español)
Safe Creative : un rexisto gratuito, onde se poden rexistar obras con calquer tipo de licencia, sexa Creative Commons,GPL-GNU ou baixo Copyright, en calquer idioma e formato