Recent Changes

Friday, April 11

 1. page Revistas edited ... {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_019.gif} {http://www.freesoftwaremag…
  ...
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_019.gif}
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_020.gif}
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_021.gif} ||
  Revista TUX Magazine
  Para acceder a revista en pdf e preciso rexistrarse
  (view changes)
  4:35 am
 2. page Revistas edited ... {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_019.gif} {http://www.freesoftwaremag…
  ...
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_019.gif}
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_020.gif}
  {http://www.freesoftwaremagazine.com/images/cover_issue_021.gif} ||
  Revista TUX Magazine
  Para acceder a revista en pdf e preciso rexistrarse
  (view changes)
  4:30 am

Thursday, April 10

 1. page Como se fai edited ... COMANDOS MOI ÚTILES Paquetería Crear paquetes .deb a partir dun .tar.gz Breve lección de …
  ...
  COMANDOS MOI ÚTILES
  Paquetería
  Crear paquetes .deb a partir dun .tar.gz
  Breve lección de actualización, instalación y desinstalación de software en Linux®.
  Cómo crear depósitos yum.
  (view changes)
  3:14 pm

Wednesday, April 9

 1. page md5 checksum edited ... De uso sinxelo, utilizamos md5 para verificar a corrección de algo que descargamos. Vostede se…
  ...
  De uso sinxelo, utilizamos md5 para verificar a corrección de algo que descargamos. Vostede sempre recibirá unha pegada dixital md5 cando descargue arquivos de gran tamaño como as imaxes ISO de distribucións linux. É só unha liña cunha cadea de 128 bits.
  Por que teño que facer o control? É importante?
  ...
  funcione correctamente. Especialmente cando se trate dun novo sistema operativo linux, que imos instalar. Un defecto na imaxe gravada pode abortar a instalación, ou causar problemas posteriormente.
  Cómo comprobalo?
  Usando md5sum, sendo o xeito máis sinxelo executar a liña de comandos seguinte. Se queremos comprobar o arquivo: ubuntu-6.10-desktop-i386.iso.
  (view changes)
  3:20 am
 2. page md5 checksum edited Manuel Meixide, basado baseado en: http://linux.byexamples.com Que é md5?? MD5 é un algoritmo …
  Manuel Meixide, basadobaseado en: http://linux.byexamples.com
  Que é md5??
  MD5 é un algoritmo que se utiliza para verificar a integridade dos datos mediante a extracción dunha mensaxe de 128 bits dos datos de entrada, que se di é tan único para eses datos específicos como unha pegada dactilar. MD5, que foi desenvolvido polo Profesor Ronald L. Rivest do MIT, está destinado ao uso con aplicacións de firma dixital, que requiren que os arquivos de gran tamaño deban ser comprimidos por un método seguro, antes de ser cifrados cunha clave secreta, en virtude dun criptosistema de clave pública. MD5 é actualmente un estándar. Esta definición extraeuse de http://searchsecurity.techtarget.com
  ...
  6f165f915c356264ecf56232c2abb7b5 ubuntu-6.10-server-powerpc.iso
  4971edddbfc667e0effbc0f6b4f7e7e0 ubuntu-6.10-server-sparc.iso
  ...
  faise isto:
  md5sum -c md5sum.txt
  Esta será a saída en caso de éxito:
  (view changes)
  3:16 am
 3. page md5 checksum edited Manuel Meixide, basado en: http://linux.byexamples.com En primer lugar, ¿qué es Que é md5?? MD…
  Manuel Meixide, basado en: http://linux.byexamples.com
  En primer lugar, ¿qué esQue é md5??
  MD5 esé un algoritmo
  ...
  para verificar la integridad de losa integridade dos datos mediante laa extracción de un mensajedunha mensaxe de 128 bits de losdos datos de entrada (que puede ser un mensaje de cualquier longitud),entrada, que se dice estádi é tan único para esoseses datos específicos como una huella dactilar para un individuo específico.unha pegada dactilar. MD5, que fue desarrollado por elfoi desenvolvido polo Profesor Ronald L. Rivest deldo MIT, está destinado alao uso con aplicacionesaplicacións de firma digital,dixital, que requierenrequiren que los archivosos arquivos de gran
  ...
  ser cifrados con unacunha clave secreta, en virtud de unvirtude dun criptosistema de
  ...
  pública. MD5 esé actualmente un
  ...
  Esta definición se extrajoextraeuse de http://searchsecurity.techtarget.com
  De uso sencillo,sinxelo, utilizamos md5 para verificar laa corrección de algo que hemos descargado. Usted siempredescargamos. Vostede sempre recibirá una huella digitalunha pegada dixital md5 cuandocando descargue archivosarquivos de gran tamaño como las imágenesas imaxes ISO de distribucionesdistribucións linux. Es sólo una línea con una cadenaÉ só unha liña cunha cadea de 128 bits .
  ¿Por qué tengo
  bits.
  Por que teño
  que hacer elfacer o control? ¿EsÉ importante?
  Para garantizar el archivo

  Si, é importante. Para garantir que o arquivo
  descargado no esté dañado. Sí, es importante. Si trata de grabar unanon estea danado, e que cando gravemos a iso que está dañada en unnun CD, el CD puede no funcionareste funcione correctamente.
  ¿Cómo comprobarlo?

  Cómo comprobalo?

  Usando md5sum, siendo la manera más sencilla ejecutar la líneasendo o xeito máis sinxelo executar a liña de comandos siguiente. Digamos que usted deseaseguinte. Se queremos comprobar el archivoo arquivo: ubuntu-6.10-desktop-i386.iso.
  md5sum ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
  Con ello, se produce la huella digital con la cadenaDeste xeito, prodúcese a pegada dixital (a cadea de 128 bits.bits). Compare la cadena con laa cadea coa que haya obtenido del proveedor. El proveedor hizoobtivo do provedor. O provedor fixo exactamente lo mismoo mesmo para obtener esta cadena con laobter a cadea que debemos comparar, antes de publicarla en su página.publicou na súa páxina.
  Verificación de varios archivos
  Otra forma
  arquivos
  Outro xeito
  de hacerlo, cuando hayfacelo, cundo hai varios archivosarquivos que verificar, esé crear un archivoarquivo de texto,
  283158c7da8c0ada74502794fa8745eb ubuntu-6.10-alternate-amd64.iso
  549ef19097b10ac9237c08f6dc6084c6 ubuntu-6.10-alternate-i386.iso
  ...
  6f165f915c356264ecf56232c2abb7b5 ubuntu-6.10-server-powerpc.iso
  4971edddbfc667e0effbc0f6b4f7e7e0 ubuntu-6.10-server-sparc.iso
  La primeraA primeira columna es la cadenaé a cadea md5 y lae a segunda columna es la ubicación del archivo.o arquivo (coa sua localización se non está no mesmo sitio). Para comprobar todos ellos al mismo tiempo, se hace esto:eles ao mesmo tempo, faise isto:
  md5sum -c md5sum.txt
  Esta será la salidaa saída en caso
  ...
  ubuntu-6.10-desktop-amd64.iso: OK
  (view changes)
  3:15 am

Tuesday, April 8

 1. page md5 checksum edited ... md5sum ubuntu-6.10-desktop-i386.iso Con ello, se produce la huella digital con la cadena de 1…
  ...
  md5sum ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
  Con ello, se produce la huella digital con la cadena de 128 bits. Compare la cadena con la que haya obtenido del proveedor. El proveedor hizo exactamente lo mismo para obtener esta cadena con la que debemos comparar, antes de publicarla en su página.
  OtraVerificación de varios archivos
  Otra
  forma de hacerlo, cuando hayahay varios archivos que verificar, se puedees crear un
  283158c7da8c0ada74502794fa8745eb ubuntu-6.10-alternate-amd64.iso
  549ef19097b10ac9237c08f6dc6084c6 ubuntu-6.10-alternate-i386.iso
  ...
  6f165f915c356264ecf56232c2abb7b5 ubuntu-6.10-server-powerpc.iso
  4971edddbfc667e0effbc0f6b4f7e7e0 ubuntu-6.10-server-sparc.iso
  ...
  hace esto:
  md5sum -c md5sum.txt
  ...
  de éxito:
  ...
  ubuntu-6.10-desktop-amd64.iso: OK
  (view changes)
  1:23 am
 2. page md5 checksum edited Fonte: Manuel Meixide, basado en: http://linux.byexamples.com First of all, what is md5 ? E…
  Fonte:Manuel Meixide, basado en: http://linux.byexamples.com
  First of all, what is md5 ?

  En primer lugar, ¿qué es md5??

  MD5 is an algorithm that is used to verify data integrity through the creation of a 128-bit message digest from data input (which may be a message of any length) that is claimed to be as unique to that specific data as a fingerprint is to the specific individual.es un algoritmo que se utiliza para verificar la integridad de los datos mediante la extracción de un mensaje de 128 bits de los datos de entrada (que puede ser un mensaje de cualquier longitud), que se dice está tan único para esos datos específicos como una huella dactilar para un individuo específico. MD5, which was developed by Professorque fue desarrollado por el Profesor Ronald L. Rivest ofdel MIT, is intended for use with digital signature applications, which require that large files must be compressed by a secure method before being encrypted with a secret key, under a public key cryptosystem.está destinado al uso con aplicaciones de firma digital, que requieren que los archivos de gran tamaño deban ser comprimidos por un método seguro, antes de ser cifrados con una clave secreta, en virtud de un criptosistema de clave pública. MD5 is currently a standard, Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 1321.
  Okay this definition is extracted from
  es actualmente un estándar. Esta definición se extrajo de http://searchsecurity.techtarget.com
  Simple Usage, we use

  De uso sencillo, utilizamos
  md5 to verify the correctness of something we have downloaded. You always provided withpara verificar la corrección de algo que hemos descargado. Usted siempre recibirá una huella digital md5 fingerprint while downloading large file such as iso images for linux distro. It is just a line ofcuando descargue archivos de gran tamaño como las imágenes ISO de distribuciones linux. Es sólo una línea con una cadena de 128 bit string.
  Why I need to do the checking? Is it important?
  To ensure the file you downloaded is not corrupted. Yes, it is important. If you try to burn the
  bits .
  ¿Por qué tengo que hacer el control? ¿Es importante?
  Para garantizar el archivo descargado no esté dañado. Sí, es importante. Si trata de grabar una
  iso that is corrupted toque está dañada en un CD, theel CD may not work properly.
  How to check?
  Uses
  puede no funcionar correctamente.
  ¿Cómo comprobarlo?
  Usando
  md5sum, the simple way is run the command line straight away. Let say you want to check the filesiendo la manera más sencilla ejecutar la línea de comandos siguiente. Digamos que usted desea comprobar el archivo ubuntu-6.10-desktop-i386.iso.
  md5sum ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
  With this, it prints out theCon ello, se produce la huella digital con la cadena de 128 bit fingerprint strings. Tally the string you obtained with the provided one. Provider do the same way to obtain this string and publish to the site.
  Another way let say you have more files to verify, you can create a text file, such as
  bits. Compare la cadena con la que haya obtenido del proveedor. El proveedor hizo exactamente lo mismo para obtener esta cadena con la que debemos comparar, antes de publicarla en su página.
  Otra forma de hacerlo, cuando haya varios archivos que verificar, se puede crear un archivo de texto, como
  md5sum.txt
  283158c7da8c0ada74502794fa8745eb ubuntu-6.10-alternate-amd64.iso
  549ef19097b10ac9237c08f6dc6084c6 ubuntu-6.10-alternate-i386.iso
  ...
  6f165f915c356264ecf56232c2abb7b5 ubuntu-6.10-server-powerpc.iso
  4971edddbfc667e0effbc0f6b4f7e7e0 ubuntu-6.10-server-sparc.iso
  First column is theLa primera columna es la cadena md5 string and second column is the location of the file. To check all them from file, do this:y la segunda columna es la ubicación del archivo. Para comprobar todos ellos al mismo tiempo, se hace esto:
  md5sum -c md5sum.txt
  The output will be like this if successEsta será la salida en caso de éxito:
  ...
  ubuntu-6.10-desktop-amd64.iso: OK
  ubuntu-6.10-desktop-i386.iso: OK
  ...
  Related Posts
  (view changes)
  1:20 am
 3. page md5 checksum edited Fonte: http://linux.byexamples.com First of all, what is md5 ? MD5 is an algorithm that is used …
  Fonte: http://linux.byexamples.com
  First of all, what is md5 ?
  MD5 is an algorithm that is used to verify data integrity through the creation of a 128-bit message digest from data input (which may be a message of any length) that is claimed to be as unique to that specific data as a fingerprint is to the specific individual. MD5, which was developed by Professor Ronald L. Rivest of MIT, is intended for use with digital signature applications, which require that large files must be compressed by a secure method before being encrypted with a secret key, under a public key cryptosystem. MD5 is currently a standard, Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 1321.
  Okay this definition is extracted from http://searchsecurity.techtarget.com
  Simple Usage, we use md5 to verify the correctness of something we have downloaded. You always provided with md5 fingerprint while downloading large file such as iso images for linux distro. It is just a line of 128 bit string.
  Why I need to do the checking? Is it important?
  To ensure the file you downloaded is not corrupted. Yes, it is important. If you try to burn the iso that is corrupted to CD, the CD may not work properly.
  How to check?
  Uses md5sum, the simple way is run the command line straight away. Let say you want to check the file ubuntu-6.10-desktop-i386.iso.
  md5sum ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
  With this, it prints out the 128 bit fingerprint strings. Tally the string you obtained with the provided one. Provider do the same way to obtain this string and publish to the site.
  Another way let say you have more files to verify, you can create a text file, such as md5sum.txt
  283158c7da8c0ada74502794fa8745eb ubuntu-6.10-alternate-amd64.iso
  549ef19097b10ac9237c08f6dc6084c6 ubuntu-6.10-alternate-i386.iso
  5717dd795bfd74edc2e9e81d37394349 ubuntu-6.10-alternate-powerpc.iso
  99c3a849f6e9a0d143f057433c7f4d84 ubuntu-6.10-desktop-amd64.iso
  b950a4d7cf3151e5f213843e2ad77fe3 ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
  a3494ff33a3e5db83669df5268850a01 ubuntu-6.10-desktop-powerpc.iso
  2f44a48a9f5b4f1dff36b63fc2115f40 ubuntu-6.10-server-amd64.iso
  cd6c09ff8f9c72a19d0c3dced4b31b3a ubuntu-6.10-server-i386.iso
  6f165f915c356264ecf56232c2abb7b5 ubuntu-6.10-server-powerpc.iso
  4971edddbfc667e0effbc0f6b4f7e7e0 ubuntu-6.10-server-sparc.iso
  First column is the md5 string and second column is the location of the file. To check all them from file, do this:
  md5sum -c md5sum.txt
  The output will be like this if success
  ...
  ubuntu-6.10-desktop-amd64.iso: OK
  ubuntu-6.10-desktop-i386.iso: OK
  ...
  Related Posts

  (view changes)
  12:47 am
 4. page Como se fai edited ... Usando un CD "vivo" Instalando unha Distro apropiada md5 checksum Deli linux, u…
  ...
  Usando un CD "vivo"
  Instalando unha Distro apropiada
  md5 checksum
  Deli linux, unha distro leve para computadoras vellas.Instalación. Manual Oficial Instalación desde CD. Manual Oficial, traducción iniciada, podes colaborar.
  Deli linux, Primeiros pasos. Primeiros pasos logo da instalación con éxito. Manual Oficial, en galego.
  (view changes)
  12:42 am

More